Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpinė

0001Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia stovi Barstyčių miestelyje, Skuodo r.  Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, su masyviu bokštu ir prieangiu. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su stulpiniais vartais. Prie tvoros stovi medinė varpinė.

Stanislovas Beinartas 1649 m. Barstyčius dovanojo Pašiaušės jėzuitų kolegijai. 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, Barstyčiai 1775 m. atiteko bajorams Jagminams. Tadas Jagminas 1788 m. pastatė bažnyčią, šis fundatorius jai 1789 m. skyrė margą žemės, 1790 m. – 1200 rublių.
   1814 m. bažnyčia atnaujinta, 1844 m. – perstatyta ir padidinta. 1870 m. Vilniaus generalgubernatorius nubaudė vyskupą Motiejų Valančių 500 rb už tai, kad neatsiklausęs valdžios 1867 m. į Barstyčius paskyrė kunigą iš tos pačios parapijos. Nors sumokėti pinigai vyskupui grąžinti, tačiau keletą metų bažnyčia kunigo neturėjo.

1906 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1908 m. įkurta parapija (iki tol buvo Žemaičių Kalvarijos filija). Šventoriuje palaidotas Barstyčiuose 1977 – 1988 m. klebonavęs Anupras Žukas (1911–1988), 1949 – 1956 m. kalinys.

2009 m. birželio 16 d. Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nuspręsta į Kultūros vertybių registrą įrašyti Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių kompleksą (Skuodo r.). Vertybei suteiktas regioninio reikšmingumo lygmuo.

XIX a. pab. – XX a. pr. pastatytą kompleksą sudaro bažnyčia, varpinė ir šventoriaus tvora su vartais. Tradicinė liaudiška su istorizmo stilistikos architektūros elementais bažnyčia yra stačiakampio plano, su masyviu bokštu ir prieangiu. Fasade įkomponuoti 2 apskriti švieslangiai. Bažnyčią juosia skaldyto akmens mūro tvora su 2 vartais. Prie tvoros stovi medinė keturkampė varpinė, kurioje yra 4 varpai.

 

Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia (u.k. 32758)  ir varpinė  (u.k. 32764) įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą nuo 2009-06-23 ir yra vietinės reikšmės objektas.

 
Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčią galime rasti pagal koordinates: 21.871, 56.16 (WGS).

Virtualus turas po bažnyčią: http://skuodoparapija.lt/vt/barstyciu_parapija/barstyciu_baznycia.html

 

Architektūros ir urbanistikos paminklai

Prisijungę 167 svečių ir narių nėra