Aleksandrijos Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

DSC 3105 HDRAleksandrijos Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia stovi Aleksandrijos kaime, prie Skuodo –Ylakių kelio. Istoristinė, turi romantinės ir klasicistinės architektūros bruožų. Šventoriaus tvora akmenų mūro.
Vyskupas Motiejus Valančius rašo, kad kunigaikštis Pranciškus Sapiega 1778 m. Truikinuose pastatė koplyčią ir ją aprūpino. Kai kas mano, kad pirmąją koplyčią Truikinuose pastatęs Aleksandras Sapiega ( 1660 – 1667) ir jai savo vardą davęs.
Aleksandrijos koplyčia buvo Skuodo bažnyčios filija. 1841 m. jai priklausė 1 valakas žemės, 3660 s. rb. pinigų. Klebonas Pranciškus Katkovskis gaudavo 219,60 rb. metinės algos. 1862 m. vyskupas Motiejus Valančius leido statyti naują mūrinę bažnyčią. Ji stayta kunigo Liudviko Ligeikos rūpesiu. 1864 m. stayba uždrausta; pavyko gauti leidimą ir užbaigti jos statybą.
1864 m. tikintieji savo lėšomis ir darbu pastatė naują Jėzaus Nukryžiuotojo vardo akmeninę bažnyčią, kurią vysk. Pr. Karevičius 1918 m. perkonstravo. Šio šimtmečio pradžioje Truikinams suteiktos parapijos teisės, priklausė Skuodo dekanatui. 1938 m. apjungė 2180 katalikų. Truikinuose ilgus metus klebonavo kunigas Jonas Tėvainis.
Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo parapija, rugsėjo 14 d. švenčia savo titulinius (kryžiaus išaukštinimo) atlaidus.
 
Aleksandrijos Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčią galime rasti pagal koordinates: 56.288116, 21.693045.
 

Architektūros ir urbanistikos paminklai

Prisijungę 67 svečių ir narių nėra