Jūs esate čia:Titulinis>>Seniūnijos>>Ylakių seniūnija

Ylakių seniūnija

001
002
003
004
005
007
006
008
009
010
011
012
013
014
     Ylakių kraštas nuo senų laikų garsėja muzikantais ir muzika, kuri pasklido ir sklinda po visą Lietuvą, Europą ir net po užjūrio šalis. Iš šio krašto kilę garsūs kompozitoriai – vertinęs lietuvių folklorą Jonas Švedas, lietuviškų maršų karalius Bronius Jonušas ir jo brolis fagotininkas Zenonas Jonušas. Ylakių mokykloje mokėsi būsimasis dirigentas, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša. Ylakiuose gimė operos solistė Julija Dvarionaitė-Montvydienė.
     Aukštieji Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios bokštai matomi per keletą kilometrų iš visų keturių pasaulio pusių, todėl kyla įspūdis, jog iš tikrųjų visi keliai veda ne į Romą, bet į Ylakius. Verta į juos atvažiuoti. Vasarą, birželio mėnesį, miestelio skverelyje kasmet koncertuoja Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas", o rugpjūčio mėnesį į Ylakius suvažiuoja beveik visa Žemaitija švęsti garsiųjų Šv. Roko atlaidų. Vasaromis čia vyksta kūrybinė vaikų dailės stovykla, kurios dalyvių darbai eksponuojami kultūros centro patalpose. Miestelyje rasi ir XX amžiaus istorinius įvykius menančių paminklų: senasis mokyklos pastatas ir šalia paminklas J. Basanavičiui, špitolės arba „raudondvario" pastatas, įspūdingi bažnyčios vartai, svarbus urbanistinis paminklas – miestelio aikštė. Yra į ką pasižiūrėti ir Vaičaičių kaime, kuriame – du pakeleivių dėmesį atkreipiantys pastatai – medinė bažnytėlė ir jos varpinė.
 
Objektai:
- Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia Ylakiuose (pastatyta 1894 m.)
- Alkos kalnas Erkšvos kaime
- Vindašių šaltinėlis ir sodyba su stogastulpiu Sedos gatvėje
- Šv. Roko išpažinėjo koplyčia Ylakių kapinėse
- Vaičaičių Šv. Onos bažnyčia ir varpinė Vaičaičių kaime
- Ylakių evangelikų liuteronų maldos namai Ylakiuose
- Žydų sušaudymo vieta ir kapas už Ylakių link Šačių
- Jono Basanavičiaus paminklas prie Ylakių gimnazijos
- Skuodo rajono Ylakių gimnazijos muziejus
- Kompozitoriaus Broniaus Jonušo muziejus, veikiantys prie kultūros centro Ylakiuose
- Kampelis Ylakių krašto audėjams atminti, veikiantis prie kultūros centro Ylakiuose
 
Lankomiausios vietos:
 
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 
     1894 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Jos bokštai – smaili kaip ylos, kad atitiktų miestelio pavadinimą. Iki šių dienų bažnyčios viduje išlikę 3 mediniai suolai, pagaminti 1765 m., 1768m., 1795 m. Bažnyčia buvo pavadinta Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai vardu. Nuo bažnyčios pastatymo jos pavadinimas nekito, jis išliko iki šių dienų. Ant viškų – garsaus vargonų meistro Martyno Masalskio vargonai, tautodailininko Domininko Malakausko pagaminti du altoriai, dvi klausyklos, sakykla.
 
Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
 
     Koplyčia buvo statoma pagal projektą, kurio autoriumi laikomas K. E. Strandmonas. Tačiau statybos metu vietoj numatyto prieangio sumūrytas masyvus keturkampis bokštas su frontonais ir smaile, suteikęs pastatui panašų į bažnyčią vaizdą. Spėjama, kad pakeitimo projektą padarė statybos darbų prižiūrėtojas – inžinierius architektas K. O. Kuntzelis. Raudonų plytų Šv. Roko išpažinėjo koplyčia buvo baigta statyti 1904 m. Dar ir šiandien ten tebevyksta didžiausi šiaurės Žemaitijoje Šv. Roko atlaidai.
 
Alkos kalnas
 
     Erkšvos kaime prie kelio Erkšva–Apuolė stūkso Alkos kalnas – aukščiausia apie 3 ha ploto pakiluma apylinkėse. Pagal padavimą žynys Alksnys įsakė lygumoje supilti šį kalną. Ant kalno aukodavo. Pasakojama, kad ant kalno buvusi pagonių bažnyčia, vėliau – katalikų. Spėjama, kad čia, apačioje, iki XVII a. stovėjo Bareikių miestas su turgaviete ir 93 namais, bažnyčia, 6 gatvėmis: Skuodo, Gėsalų, Livonijos, Bažnyčios, Platelių bei Dvaro. Ylakiai buvę tik Bareikių priemiestis.
 
Ylakių evangelikų baptistų maldos namai
 
     Dabartinė baptistų bažnyčia iš raudonų plytų pastatyta apie 1932–1933 m. Tarybiniais metais bažnyčia buvo aptinkuota baltai. Jų religinę bendruomenę sudarė daugiausia latviai. Ir dabar baptistų bažnyčia dažnai vadinama „latvių" bažnyčia.
Jono Basanavičiaus paminklas
Tautodailininko Antano Kazlausko sukurtas paminklas J. Basanavičiui stovi prie Ylakių gimnazijos, 5x5 m. aikštelėje. J. Basanavičiaus biustas – ant laiptuoto pakopų postamento, veidu į pietus. Išryškinta aukšta kakta, skvarbus žvilgsnis, vešlūs ūsai ir barzda. Žemiau – vainiko imitacija, o po juo užrašyta – ,,Dr. Jonas Basanis Basanavičius. 1851 † 1927. Paminklas statytas 1938 m., minint Lietuvos Nepriklausomybės 20 m. sukaktį".
 
Tradiciniai renginiai ir kolektyvai
 
Vasaros vaikų kūrybinė dailės stovykla Ylakiuose
 
     Nuo 2001 m. kiekvieną vasarą liepos pabaigoje–rugpjūčio 15 d. organizuojama Vasaros vaikų kūrybinė dailės stovykla. Į stovyklą pakviečiama 35–40 vaikų.
     Stovykloje dirba 2–3 dailininkai profesionalai ir du koordinatoriai. Dailininkai organizuoja kūrybinį, švietėjišką darbą, koordinatoriai rūpinasi vaikų apgyvendinimu, maitinimu, laisvalaikiu, išvykomis, projekto pristatymu visuomenei. Kūrybinis darbas vyksta Ylakių kultūros centro patalpose. Čia rengiamas ir parodos pristatymas. Kasmet naujais darbais praturtėja miestelio įstaigos – mokykla, kultūros centras, globos namai, seniūnija ir kitos. Dalis darbų dovanojama rėmėjams, miestelio svečiams. Taip prasmingai garsinamas Ylakių vardas.
 
Orkestrų šventė
 
     Nuo 1994 m. Ylakiuose kiekvieną vasarą koncertuoja Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas". Kas penkeri metai kartu su „Trimitu" iš Ylakių kilusiam kompozitoriui Broniui Jonušui skirtoje orkestrų šventėje dalyvauja Skuodo, Mažeikių, Vilniaus Broniaus Jonušo meno mokyklų orkestrai ar bent vienas iš jų. Koncertas pradedamas Ylakių parapijos bažnyčioje, po to žygiuojama miestelio centro gatvėmis, koncertuojama skverelyje.
 
Tarptautinė žiemos sporto šventė ant Kalčių ežero
 
     Ši šventė kartu su Vainodės nuovada (Latvijos Respublika) organizuojama nuo 2010 m. Šventėje svarbiausia dalis yra žvejų varžybos – individualios ir komandinės. Rengiamos eketės gręžimo, slidinėjimo varžybos, organizuojami įvairūs netradiciniai žaidimai. Dalyviai ir žiūrovai vaišinami karšta žuviene arba koše, arbata, šildomasi prie laužo. Dalyvauja Ylakių arba Vainodės nuovados meno mėgėjų kolektyvai.
 
Šv. Roko atlaidai
 
     Jau daugiau kaip 100 metų Ylakiuose rugpjūčio pirmą sekmadienį po rugpjūčio 16 d. vyksta garsiausi Žemaitijoje Šv. Roko Išpažinėjo atlaidai. Ta proga Ylakių parapijos kapinėse, kur 1904 m. pastatyta šiam šventajam skirta koplyčia, laikomos Šv. Mišios. Prie artimųjų kapaviečių susitinka šeimų šeimos, giminių giminės. Šeštadienį, atlaidų išvakarėse vyksta koncertas-gegužinė. Renginio metu pagerbiami gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, dieną vyksta mini futbolo, paplūdimio tinklinio varžybos, kultūros centro patalpose lankomasi Dailės darbų parodoje, muziejuje, pristatomos teminės foto ekspozicijos, filmai apie Ylakius.
 
Folklorinis ansamblis
Vadovai Eglė Ereminė (dainos), tel. 8 616 023 84,
Virginija Žitkuvienė (šokiai, tautosaka ), tel. 8 611 481 64;
Rankdarbių mėgėjų kolektyvas „Amatai"
Vadovė Marija Korsakienė,
Tel. 8 687 829 85.
 
Rankdarbių mėgėjų kolektyvas "Amatai"
Vadovė Marija Korsakienė
Mob. 8 687  829 85
 
Apgyvendinimas, maitinimas ir pramogos
 
„Gunda" kavinė-nuomojamos patalpos
Sedos g. 7, Ylakių sen., Skuodo r.
Tel. 8 616 731 61
Daugiau šioje kategorijoje: « Barstyčių seniūnija Lenkimų seniūnija »

Prisijungę 665 svečių ir narių nėra