Dokumentai

     Nuo senų senovės valstybės, miestai, miesteliai, kaimai ir kilmingi didikai, jų dinastijos turėjo herbus - tai buvo pagrindinis jų savitumo, reikšmingumo skiriamasis ženklas, nekintatntis ištisus šimtmečius. Ne veltui žodis herbas reiškia palikimą.
     Pastaruoju laiku labai populiaru tapo herbus turėti ne tik miestams, bet ir miesteliams, didesniems kaimams, besididžiuojantiems savo istorine praeitimi , turintiems unikalių istorijos, gamtos objektų ar garsėjantiems didžiais žmonėmis, kurie čia gimė, gyveno ir sukūrė reikšmingų meno, mokslo darbų ar pasižymėjo kitokia ilgam pėdsakus palikusia veikla. Ne be reikalo ir simboliai, atsispindintys herbe, yra idėjos, savita vietovės reikšmė, demonstruojamos vertbės ir ilgalaikiai tikslai. Oficialiuose dokumentuose, kituose spaudiniuose naudojamas herbas kaskart tarsi primena svarbiausius įvykius, lėmusius vienokį ar kitokį vietovės savitumą.
     Herbus mūsų šalyje tvirtina Lietuvos heraldikos komisija, esanti prie Lietuvos prezidento kanceliarijos. Ji atskaitinga šalies Prezidentui.
     Skuodo rajono teritorijoje jau aštuonios gyvenvietės turi herbus, patvirtintus Prezidentūroje. Pirmasis pasitvirtinti hrbą suskubo Skuodo mierstas - tai padaryta dar 1992 metais. Nuo 2002 - ųjų šis svarbus skiriamasisženklas suteiktas didžiausiems rajono miesteliams - Ylakiams ir Mosėdžiui, 2010 metais - Aleksandrijai, 2011 metais buvo įteisinti Barstyčių, Lenkimų, Notėnų ir Šačių herbai.
     Nelengva užduotis tenka herbo kūrėjui. Būtinos ne tik istorinės žinios, bet ir įvairiausios kitos vietovės charakteristikos - saviti gamtos paminkjlai, susiklosčiusios gyventojų kultūros tradicijos, papročiai ar net gyvenimo būdo įpatumai. Tačiau kuriant naujus herbus, pravartu pagalvoti, kaip siūlomas simbolis atrodys po šimto metų. Be to, herbas yra skirtas ne tik vietos gyventojams. Jis pristato kraštą, jo kultūrą ir heraldiką svetur, todėl jame įprasminta idėja privalo būti nepriekaištinga - be ryškios pompastikos ir perdėto išorinio puošnumo.
     Gražios ir savitos ne tik didžiosios Skuodo rajono gyvenvietės - seniūnijų centrai. Vietos benmdruomenių žmonės galėtų didžiuotis turintys išskirtinį ženklą - herbą - ir Daukšiuose, Didžiuosiuose bei Mažuosiuose Rūšupiuose, Gėsaluose, Kaukolikuose, Luknėse, Narvydžiuose, Pašilėje, Rukuose, Šaukliuose, Šatraminiuose, Šliktinėje, Vižančiuose ir kitose gyvenvietėse. Kuo daugiasu rajono vietovių turės savo herbus, tuo daugiau garantijų išsaugoti jų atminimą iš kartos į kartą, - per šimtmečius.

Heraldika

Prisijungę 13 svečių ir narių nėra